Gezond leven

We willen allemaal gezond leven. Maar wat is gezond leven? Gezond leven heeft te maken met de manier van leven, beweging en natuurlijk voeding.
Voeding speelt een belangrijke rol bij onze gezondheid. Wat gezonde voeding is, is voor iedereen verschillend. Echter wordt met gezonde voeding de basis gelegd voor voldoende voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen.

Bovendien draagt gezonde voeding bij aan een goede en gezonde conditie van het lichaam. Om te weten hoe je gezond kan eten heeft het Voedingscentrum de Schijf van Vijf opgesteld. De Schijf van Vijf heeft vijf groepen met voedingsmiddelen en gaat uit van vijf regels. Voor meer informatie, klik dan hier.

De laatste jaren zijn Nederlanders gezond gaan leven, uit onderzoeken van het CBS en TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) is gebleken dat steeds meer Nederlanders voldoen aan de norm Gezond Bewegen. Het percentage volwassen Nederlanders dat aan deze norm voldoet, steeg tussen 2002 en 2009 van 44% naar 61%.

In 2010 beweegt 66 procent van de volwassenen en 50 procent van de jongeren voldoende. Eén op de acht jongeren en één op de twintig volwassenen zijn inactief.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst  voor volwassenen om tenminste vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht geldt dat zij dagelijks tenminste één uur matig intensieve lichaamsbeweging dienen hebben. Voor ouderen (55-plussers) geldt dat zij tenminste een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit dienen te hebben, op minimaal vijf en bij voorkeur alle dagen van de week.

Door meer aandacht voor gezonde leefwijzen en een betere behandeling van een te hoog cholesterol en hoge bloeddruk is de sterfte aan hart- en vaatziekten  20% gedaald.