Werkwijze

Voedingsadvisering is maatwerk, de diëtist begeleidt u dan ook bij het veranderen van uw eetgewoonten door uw adviezen te geven wat volledig op u, is afgestemd.  Samen met de diëtist wordt er gekeken naar veranderingen in uw leefstijl en eetgewoonten. Hieronder kunt u lezen hoe wij te werk gaan.

De intake (eerste consult)
De intake bestaat uit twee consulten. In het eerste consult maakt u kennis met de diëtist. In dit gesprek vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij de diëtist gegevens verzameld over uw persoonlijke situatie, eetgewoonten, leefgewoonten, klachten en uw lichamelijke activiteit. Tevens zal de diëtist naar uw verwijsdoel vragen. Soms zijn ook laboratoriumuitslagen en gegevens over uw medische geschiedenis nodig. Hiervoor kan de diëtist contact opnemen met uw  (huis)arts. Daarnaast vinden er een aantal metingen plaats. Waarbij uw vetpercentage, tailleomvang en BMI worden gemeten.

Aan het eind van dit consult krijgt u een eetdagboekje mee en wordt er een tweede consult ingepland. In het tweede consult wordt het eetdagboekje besproken en aan de hand van al uw gegevens wordt een persoonlijk behandelplan en voedingsadvies opgesteld.  Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en omstandigheden zoals werktijden. Beide gesprekken duren elk een halfuur.

Neem tijdens uw eerste consult de volgende documenten mee:
–      de verwijsbrief van uw huisarts of specialist;
–      een geldig legitimatiebewijs.

Vervolgconsult
Het vervolgconsult duurt maximaal 30 minuten. Gedurende deze consulten wordt de voortgang van uw behandeling besproken en metingen bij u afgenomen. Bij eventuele knelpunten wordt er samen met u gekeken naar mogelijke oplossingen, zonodig wordt het voedingsadvies bijgewerkt en nieuwe doelstellingen opgesteld.

U kunt ook gedurende dit consult, met onderwerpen komen die u besproken wilt hebben. Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van uw situatie en persoonlijke wensen.

Overige consulten
Verder bieden wij ook telefonische consulten aan. Hiervoor wordt vooraf een afspraak met u ingepland. Het consult wordt vervolgens telefonisch afgehandeld. Een telefonisch consult duurt maximaal 30 minuten. Kunt u om medische redenen niet naar het spreekuur komen, dan kunt u in overleg met uw huisarts een aanvragen. De diëtist komt dan bij u thuis voor het consult. Voor verdere vragen over het huisbezoek kunt u contact opnemen met de diëtist.

Rapportage naar de verwijzer
De verwijzer (degene die u naar de diëtist doorverwijst) ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin, tijdens en aan het einde van de begeleiding. Indien nodig, en met uw toestemming, wordt er met de verwijzer overlegd over de voortgang van de behandeling.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken voor een consult bij een van onze diëtisten. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Voor het maken van een afspraak kunt u dinsdag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar Diëtistenpraktijk Medicor op telefoonnummer 070-2011148.
Dit geldt tevens voor het tijdig (24 uur van te voren) annuleren of verzetten van afspraken.  Afspraken kunnen  niet worden verzet of geannuleerd via e-mail. Belt u minder dan 24 uur van tevoren dan zijn wij genoodzaakt het bedrag voor het consult in rekening te brengen.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat mensen zonder een verwijsbrief van hun arts of specialist bij ons terecht kunnen. Of de behandeling bij DTD vergoedt wordt, verschilt per zorgverzekeraar. Indien een behandeling bij DTD niet vergoedt wordt, hebben wij een doorverwijzing van de arts of specialist nodig.

Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden een behandeling bij DTD:
–         Menzis;
–         Zorg en Zekerheid;
–         VGZ;
–         Trias;
–         Iza.

Privacy
Diëtistenpraktijk MediCor respecteert u privacy. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie, Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alles wat u bespreekt met de diëtist zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan derden informatie worden verstrekt.