Tarieven en vergoedingen

Vanaf 1 januari 2013 is de vergoeding van de diëtist terug in de basisverzekering. U heeft recht op drie uur per jaar vanuit uw basisverzekering. Houdt u rekening dat er voor 2014 een eigen risico van €360,- geldt.
Heeft u een aanvullende verzekering, dan bestaat de kans dat u nog extra uren vergoed krijgt; dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Infomeer hierover bij uw zorgverzekeraar of diëtist.

De diëtist heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat de facturen rechtsreeks naar uw zorgverzekeraar verstuurd worden, u hoeft verder niks te doen voor de declaraties.

Vergoedingen ketenzorg
Daarnaast heeft onze praktijk regionale afspraken voor het leveren van ketenzorg. Bent u door uw huisarts of praktijkondersteuner doorverwezen via de ketenzorg in verband met Diabetes mellitus, Hypertensie, Hyperlipidemie of COPD , dan worden de consulten hieruit vergoed, zonder eigen risico.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat mensen zonder een verwijsbrief van hun arts of specialist bij ons terecht kunnen. Of de behandeling bij DTD vergoedt wordt, verschilt per zorgverzekeraar. Indien een behandeling bij DTD niet vergoed wordt, hebben wij een doorverwijzing van de arts of specialist nodig.,

Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden een behandeling bij DTD:
–         Menzis;
–         Zorg en Zekerheid;
–         VGZ;
–         Trias;
–         Iza.

Tarieven
De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de verzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins varieren.
Uurtarief:                               58,00 – 60,40 euro
Toeslag huisbezoek:           15,00  – 27,30 euro

Clienten die niet aanvullend verzekerd zijn zullen bij het voortzetten van de behandeling afhankelijk van de  zorgverzekeraar, een factuur ontvangen.